Lezing Joop Berding

Lezing Joop Berding
Datum 27 oktober 2018
Tijd 10:30 uur
Entree
€ 10.-

Leven en werk van Hannah Arendt

Het werk van de Duits-Amerikaans-Joodse politiek denker en filosoof Hannah Arendt (1906-1975) is onverminderd actueel en relevant voor onze tijd. Voor Arendt staat het bestaan van de wereld op het spel, een wereld die op allerlei manieren ‘gebroken’ is én wordt door menselijk toedoen. Arendt onderzoekt ons menselijk handelen en brengt daarin onderscheid aan tussen verschillende activiteiten. Ze betreurt het verdwijnen van “het politieke”, het gesprek over het algemeen belang: het voortbestaan van onze aarde. Ze vraagt zich af of het denken een dam kan opwerpen tegen het kwaad. In de lezing komen verschillende aspecten van Arendts rijke oeuvre aan de orde. De deelnemers lezen enkele tekstfragmenten en spreken daarover met elkaar.

Joop Berding (1954), is sinds lang actief als auteur op het gebied van de sociale wetenschappen (pedagogiek en onderwijskunde).
Hij combineerde lesgeven, onderzoeken en schrijven en was werkzaam bij het instituut voor
Sociale Opleidingen en het Kenniscentrum Talentontwikkeling van de Hogeschool Rotterdam.

 

 

 

 

 

Toegang: €   5, – voor leden en vrienden, € 10, – voor overige belangstellenden

 

 

Agenda