Lezing door Joop Berding

Lezing door Joop Berding
Datum 28 januari
Tijd 10:30 - 12:00 uur
Locatie Den Haag

 

 

 

Rondom Cornelis Verhoeven, ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk

Het werk van de Nederlandse filosoof, essayist, leraar en hoogleraar Cornelis Verhoeven (1928-2001) is wat in de vergetelheid geraakt. Ten onrechte, want het getuigt van een dwarse geest die voortdurend allerlei vanzelfsprekendheden tegen het licht houdt. Aan de basis daarvan liggen verwondering – als begin en principe van de filosofie -, dankbaarheid en ontvankelijkheid voor wat zich, soms heel onverwacht, aandient.

In zijn lezing haalt Joop Berding een aantal lijnen uit Verhoevens omvangrijke oeuvre naar voren. Het open en ondogmatische karakter van zijn denken en zijn verzet tegen wat Verhoeven noemt de ‘activistische’ aard van onze maatschappij krijgen daarbij een accent. Berding zal ook ingaan op de betekenis van Verhoevens filosofie met het oog op actuele vraagstukken in politiek en samenleving.

Zaterdag 28 januari 2023

Toegang voor leden en vrienden  €  5, –

€erige belangstellenden € 10, –

Dr. Joop Berding (1954) is pedagoog en opvoedingsfilosoof. Hij publiceerde een groot aantal boeken, boekhoofdstukken en artikelen over pedagogische thema’s.

In zijn recente boek Rondom Cornelis Verhoeven. Ruimte voor vertraging in filosofie en onderwijspraktijk (2022) bespreekt hij de filosofie van Verhoeven en de betekenis daarvan voor het onderwijs. Informatie is te vinden op www.joopberding.com/Verhoeven.

Joop Berding
Cornelis Verhoeven

 

Agenda