Kerkdienst Witte Donderdag

Kerkdienst Witte Donderdag
Datum 18 april 2019
Tijd 19:30 uur

Liefde voor elkaar

Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.” Johannes 13:35

Voetwassing (afbeelding Sieger Köder)

Tot afschuw van Petrus wast Jezus de voeten van zijn leerlingen.
 Jezus wil niet gediend worden, maar juist dienstbaar zijn. Het gelaat van Jezus is niet te zien maar wordt weerspiegeld in het waswater rond de voeten van Petrus. Petrus’ hoofd zich precies bevindt op de plek waar we Jezus’ hoofd zouden verwachten. Net als van elke leerling zal straks van hem gevraagd worden een ‘alter Christus’ te zijn. In het Evangelie van Johannes geeft Jezus dit voorbeeld en drie maal wordt gezegd dat hij van zijn leerlingen verwacht dat ze hetzelfde doen, ook zij moeten elkaars voeten wassen. Zijn voorbeeld begrijpen is niet voldoende, ze moeten er ook naar handelen. Aan deze opdracht is een belofte gekoppeld: “Je zult gelukkig zijn..”  Liefde is de wet van Gods nieuwe wereld. Brood en wijn staan klaar en verwijzen naar de laatste maaltijd van Jezus met zijn vrienden vlak voor zijn lijden en dood. Als wij in herinnering aan hem samen maaltijd vieren, nemen wij een voorproefje van die wereld.
Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen.

Voorganger: ds Reinhold Philipp 

Liturgie

Agenda