Kerkdienst met muziek

Kerkdienst met muziek
Datum
31 maart
Tijd
10:30 uur

Passiemuziek   

o.l.v. ds Antje van der Hoek m.m.v. studenten Koninklijk Conservatorium

 

Liturgie

Agenda