Kerkdienst met muziek

Kerkdienst met muziek
Datum 31 maart 2019
Tijd 10:30 uur

Passiemuziek   

o.l.v. ds Antje van der Hoek m.m.v. studenten Koninklijk Conservatorium

 

Liturgie

Agenda