Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp

Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp
Datum 6 februari
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Deze dienst is er Avondmaal

Het delen van brood en wijn

Op enkele zondagen wordt in de dienst ook brood en wijn gedeeld met elkaar. Dit ritueel is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn volgelingen op de avond vlak voor zijn kruisdood. Daarom wordt het vaak ook ‘avondmaal’ genoemd. Het breken en delen van brood en wijn herinnert aan Jezus’ lijden en sterven, maar symboliseert ook zijn opstanding.

We gedenken zijn dood en we vieren het leven. Wij breken het brood met de droefheid om de gebrokenheid van onze wereld en we drinken de wijn in verbondenheid met allen, die dorsten naar gerechtigheid en vrede. Het met elkaar delen van brood en wijn is teken van een hoopvol uitzien naar de toekomst, naar Gods nieuwe wereld ‘waar brood en wijn en liefde is, is genoeg voor allen.’

Iedereen die in de dienst aanwezig is, wordt uitgenodigd om aan dit ritueel deel te nemen.

In verband met de coronamaatregelen is aanmelden voor de kerkdienst verplicht.

Klik hier om u aan te melden voor de kerkdienst. 

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

Agenda