Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp

Kerkdienst met ds. Reinhold Philipp
Datum 9 oktober 2022
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Dienst met aandacht voor de kunst van Ad Bercht

De kerkdienst is live of later terug te kijken via Kerk TV.

In deze dienst schenken we aandacht aan de kunst van Ad Bercht. Hij zal ons vertellen over de taal van de/zijn kunst. ‘Naast de rol van het materiaal waarmee ik werk, vormen muziek en het landschap belangrijke, maar meer indirecte prikkels. Ik vind het een mooie gedachte in de stilte van de natuur en de stilte in muziek (de ruimte tussen de noten, de stilte voor of na een concert) een parallel te zien met de leegte in mijn tekeningen.’ Hij be-tekent een vel papier, eigenlijk een vilt, met de herhaling van steeds weer het woord ‘betekenen’. Geeft hij daardoor betekenis aan het papier, het vilt?

In de Schepping speelt het scheppende woord van God een belangrijke rol. Door het woord, door de taal komt er ordening in de chaos, ontstaat er een leefbare wereld.

Met de woorden van dichter Huub Oosterhuis:

Die chaos schiep tot mensenland

Die mensen riep tot zinsverband  

Liturgie 

Agenda