Kerkdienst met muziek 2

Kerkdienst met muziek 2
Datum 8 mei
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Antje van der Hoek met Hans Jacobi 

Aansluitend aan de muziekcursus van Hans Jacobi, organiseren we samen met hem twee diensten rond het eerder tijdens zijn muziekcursus behandelde thema.

Bestaat religieuze muziek?

Over de Franse componist Oliver Messiaen

In zijn muziek wees Messiaen ‘momenten’ aan waarbij mogelijk sprake zou zijn van een ‘door-braak naar gene zijde’. De musicoloog Sander van Maas schreef hierover een uitvoerige studie.

De dienst sluit aan bij de Muziekcursus van 5 maart.

 

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

 

Liturgie 

Agenda