Kerkdienst met liederen

Willem van de Kerkhof Kerkdienst met liederen
Datum 24 januari 2016
Tijd 10:30 uur

Kerkdienst rond liederen die verbonden zijn met ons leven

Er is muziek die het hart raakt. Er is muziek die onlosmakelijk verbonden is met bepaalde momenten in ons leven. Om die liederen draait het in deze dienst.

Enkele gemeenteleden vertellen over liederen die voor hen betekenis hebben gekregen omdat ze klonken of gezongen werden op een bijzonder moment van hun leven.

Voorganger: ds Marina Slootmans in samenwerking met de Liturgiecommissie.

Agenda