Kerkdienst 4 de Advent

Kerkdienst 4 de Advent
Datum 19 december 2021
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Johan Goud 

GETUIGEN VAN HET LICHT

De vierde adventsdienst op 19 december zal in het teken staan van Johannes de Doper, die in hoofdstuk 1 van het Johannesevangelie ‘getuige van het licht’ wordt genoemd. Hij was iemand die van zichzelf weg wees, naar ‘iemand die u niet kent’. Wie dat ooit gezien heeft, denkt daarbij aan het beroemde altaarstuk van Matthias Grünewald (1470-1528). Het hangt in museum Unterlinden te Colmar. Johannes staat daar rechts naast het kruis, waaraan de gepijnigde Christus hangt. Hij wijst naar Christus. Naast hem staat in het Latijn de tekst ‘Hij moet groeien, ik moet afnemen’. Johannes doet niets dan wijzen naar dat onbekende, uit de wereld verdreven licht.

Het voorbeeld van Johannes zegt veel over wat ‘geloven’ is. Het is niet op een voetstuk staan en vervuld zijn van zekerheid. Het is eerder een manier van kleiner worden, afnemen, getuigen van een vreemd, door velen niet herkend licht.

EEN APARTE NOOT

Ik zal in deze dienst kort aandacht besteden aan Agnes en Anton van ’t Hooft, die in 2015 en 2016, niet lang na elkaar, stierven. Aan hen beiden bewaar ik bijzondere en warme herinneringen.  Door de erfenis die zij nalieten, maakten zij het mogelijk dat ik na mijn emeritaat vijf jaar lang (jan 2017 tot binnenkort, eind december 2021) werkzaamheden ten dienste van de remonstranten in Den Haag kon blijven verrichten. Hoe nauw betrokken zij waren bij het wel en wee van deze gemeente, in het bijzonder het Uytenbogaertcentrum, bleek in 2017 uit het proefschrift van dr Martijn Junte, De moeite waard om door te geven. De remonstrantse traditie aan het begin van de 21e eeuw, dat gebaseerd is op onderzoek in de remonstrantse gemeente Den Haag.  Op allerlei plekken in dat boek zijn zij – onder de pseudoniemen Paul en Heleen – aanwezig.

 

Klik hier om u aan te melden voor de kerkdienst. 

Vanaf 11.30 uur kunt u deelnemen aan het digitaal koffiedrinken. Klik hier voor digitaal koffiedrinken 

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

 

Liturgie 

Agenda