Vredeszondag kerkdienst met ds. Reinhold Philipp

Vredeszondag kerkdienst met ds. Reinhold Philipp
Datum 19 september 2021
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Thema: Inclusief samenleven – Wat doe jij in vredesnaam?

Wat doe jij in Vredesnaam?

In de afgelopen jaren stond de Vredesweek in het teken van ‘Vrede verbindt’. Het is aan ons om deze verbondenheid vorm te geven.
Dit jaar gaan we op zoek naar onze eigen verantwoordelijkheid.

Veel mensen worden keer op keer afgewezen voor een stageplek of baan vanwege hun afkomst. Veel kinderen zijn op school de dupe van hardnekkige klassenverschillen. In de steden neemt het aantal mensen dat van de voedselbank gebruik moet maken toe. Al deze vormen van ‘er niet echt bij horen’, zetten de samenleving onder druk. De vraag is niet meer óf er uitsluiting in onze samenleving is, maar hoe we herkennen dat mensen worden buitengesloten en dat wij hier eventueel zelf bij betrokken zijn. Met elkaar kunnen we aankaarten waar exclusie plaatsvindt en hoe mensen systematisch worden buiten gesloten.

Wat hebben wij zelf te maken met uitsluitingsprocessen en met het appèl dat op ons gedaan wordt om gemeenschap te vormen? Er is pas sprake van vrede als er recht wordt gedaan aan iedereen. Gaan we ons samen inzetten voor vrijheid, waarheid, recht zodat alle mensen in liefde kunnen samenleven?

Deze dienst is er avondmaal.

De kerkdienst is live of terug te kijken via Kerk TV. Klik hier om de kerkdienst te bekijken.

Liturgie

Agenda