Kerkdienst met ds Martine Wassenaar

Kerkdienst met ds Martine Wassenaar
Datum 19 januari 2020
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Martine Wassenaar 

Op 19 januari zal ds Martine Wassenaar voorgaan. Ooit begon zij als wijkverpleegkundige en bekleedde diverse functies in de gezondheidszorg. Later studeerde Martine theologie en werkte sinds 2008 als geestelijk verzorger in Leiden en als remonstrantsvrijzinnig predikant in Boskoop. Nu is zij parttime predikant van het Open Pastoraat van Gorinchem. Daarnaast heeft zij haar eigen praktijk ‘De Pleisterplaats’, als geestelijk verzorger in de eerstelijnssector en spant zij zich in om een centrum voor levensvragen op te richten.

Liturgie

Agenda