Kerkdienst 25 augustus

Kerkdienst 25 augustus
Datum 25 augustus 2019
Tijd 10:30 uur

Voorganger: ds Antje van der Hoek. Organist: Hans Jacobi. Lezingen door Marianne van Steenis. 

Thema: De geliefde worden.

Doop van Jezus – mozaïek in baptisterium van de arianen in Ravenna

Hoe weten we ons als mens geliefd en gekend? Het zijn onze ervaringen met anderen, die ons, als het ons meezit, in de loop van ons leven vriendschappelijk en liefdevol benaderen. Tegelijkertijd weten we ook dat die vriendschap en liefde ook broos kan worden en uitdoven. De van origine Nederlandse priester en psycholoog Henri Nouwen maakt hier een opdeling in verschillende typen liefde en zag de ‘eerste’, goddelijke liefde als bron van overige typen liefde. Die ‘eerste’ liefde kreeg Jezus aangezegd toen hij door Johannes werd gedoopt: ‘Jij bent mijn geliefde Zoon, in jou vind ik vreugde’ (Mk 1:11). We lezen dan ook dat verhaal bij Markus en de oerpsalm 139.

 

Liturgie

 

Agenda