Kerkdienst

Kerkdienst
Datum 8 juli 2018
Tijd 10:30 uur

Thema: Vakantie voor je ziel

Je ziet het ieder jaar weer gebeuren. Eind juni, begin juli komt de uitstroom van vakantiegangers op gang. Van de weeromstuit wordt het thuis ‘leger’, de rijen voor de kassa’s van de plaatselijke supermarkt korter.

Want: we hebben allemaal behoefte aan ‘holi (holy) days’ op z’n tijd. Aan ‘re-creatie’, aan oases in de tijd. Even braak liggen, niets doen. Daarmee heeft onze omgang met de tijd, met in- en ontspanning, ook altijd een spirituele dimensie. In deze dienst gaat het daarover en gaan we  in gesprek met bijbelse teksten over het zoeken van rust en balans voor de individuele mens, het land en de gemeenschap.

Van harte welkom!

Voorganger: Antje van der Hoek 

 

Liturgie

Agenda