Kennis maken met de Remonstranten

Kennis maken met de Remonstranten
Datum 16 mei 2022
Tijd 20:00 uur

Introductie Cursus

O.l.v. ds. Reinhold Philipp en ds. Antje van der Hoek

Speciaal voor nieuwkomers

Een cursus voor wie meer wil weten over de remonstranten.

Misschien overweegt u om vriend of lid te worden van deze geloofsgemeenschap, of bent u kortgeleden vriend geworden en wilt u er meer over weten. Er is veel ruimte voor gesprek en om vragen te stellen.

Wat is typisch remonstrants? En bestaat dat eigenlijk wel? Wat verbindt remonstranten met elkaar? Er is een geloofsbelijdenis (maar die hoeven remonstranten niet te onderschrijven, wie lid wordt schrijft een eigen belijdenis), er is een gedeelde traditie/geschiedenis, er zijn gedeelde waarden, zoals de eigen verantwoordelijkheid en de nadruk op vrijheid en verdraagzaamheid.

Deelname vrij

Twee maandagavonden 20.00 uur

Maandag 16 mei: Herkomst en toekomst van de remonstranten – geschiedenis en organisatie

Agenda