Introductiecursus Kennis maken met de Remonstranten is afgelast

Introductiecursus Kennis maken met de Remonstranten is afgelast
Datum 12 mei 2020
Tijd 20:00 uur

Introductie Cursus

O.l.v. ds Antje van der Hoek

Speciaal voor nieuwkomers. Een cursus voor wie meer wil weten over de remonstranten.

Misschien overweegt u om vriend of lid te worden van deze geloofsgemeenschap of bent u kort geleden vriend geworden en wilt u er meer over weten. Er is veel ruimte voor gesprek en om vragen te stellen. Wat is typisch remonstrants? En bestaat dat eigenlijk wel? Wat verbindt remonstranten met elkaar? Er is een geloofsbelijdenis (maar die hoeven remonstranten niet te onderschrijven), er is een gedeelde traditie/geschiedenis, er zijn gedeelde waarden, zoals de eigen verantwoordelijkheid en de nadruk op vrijheid en verdraagzaamheid.

Deelname  gratis

Dinsdagen 20.00 uur

12 mei Herkomst en toekomst van de remonstranten -geschiedenis en organisatie

19 mei Gedeelde waarden en beginselen –
beginselverklaring, vrijheid en verdraagzaamheid

26 mei Geloofsgemeenschap – geloofsbelijdenis

31 mei Pinksteren, verwelkoming nieuwe leden en vrienden

 

 

Agenda