Individu en gemeenschap: filosofisch-theologische avond

Individu en gemeenschap: filosofisch-theologische avond
Datum 25 januari 2016
Tijd 20:00 uur
Entree
€ 5.00

Rechtvaardigheid en Liefde

Op de achtergrond van veel actuele verschijnselen staan spanningen  zoals tussen individuele en sociale waarden, tussen liefde en rechtvaardigheid, tussen spiritualiteit en het religieuze instituut, tussen zelfontplooiing en dialoog. Pessimisten zien vooral dat de samenleving verbrokkelt en aloude instellingen (zoals kerken) verdwijnen. Optimisten verwachten veel van spirituele opleving in kleine groepen en van nieuwe idealistische initiatieven waarin mensen zich met elkaar verbinden om onze samenleving humaan en duurzaam te maken. In een reeks van drie avonden (25 januari, 8 en 22 februari) wordt geprobeerd enkele aspecten van wat hier aan de orde is, iets beter te begrijpen.

maandag 25 januari: rechtvaardigheid en liefde

Wat wordt eigenlijk bedoeld met de betrekkelijk vage begrippen ‘rechtvaardigheid’ en ‘liefde’? Het eerste  heeft meer met het samenleven van velen te maken, het tweede beperkt zich veelal tot kleinere verhoudingen, tussen mensen individueel. Hebben ze niets met elkaar te maken of kunnen ze elkaar verrijken? De grote Franse denkers Ricoeur (1913-2005) en Levinas (1906-1995) zijn van dat laatste overtuigd.  De liefde ontdekt dingen die voor ons zoeken naar rechtvaardigheid essentieel zijn.

De avonden worden ingeleid door Johan Goud. Hij was jarenlang als predikant verbonden aan de Remonstrantse Gemeente Den Haag en het Uytenbogaertcentrum. Naast het predikantschap was Johan Goud verbonden aan verschillende universiteiten, als laatste als hoogleraar religie en zingeving in literatuur en kunst aan de Universiteit van Utrecht.

Agenda