Filosofisch – theologische lezing 1

Filosofisch – theologische lezing 1
Datum 25 februari 2020
Tijd 14:00 uur

GOD en geloof

Dr. Johan Goud

‘God’ is een raadselwoord, schreef ik (Johan Goud) in Onbevangen, het boek waarmee ik afscheid nam van de remonstrantse gemeente Den Haag (2015). ‘Ik heb altijd en op uiteenlopende manieren de betekenis van de godsnaam onderzocht. Nooit heb ik me het hoofd gebroken over de vraag of de personages jhwh, elohiem, theos en kurios echt bestonden. Evenmin als ik me dat ooit serieus heb afgevraagd met betrekking tot Don Quichot, Hamlet of Ivan Karamazow. Wie of wat zou dat overigens moeten beslissen, en op grond waarvan? Iemand wiens woorden je van je stuk brengen en je levenslang te denken geven, zou die niet ‘echt bestaan’?’ Op deze vragen ga ik in deze middaglezingen verder. De eerste keer (25-2) over de vraag wat we bedoelen als we zeggen: God bestaat. De tweede keer (10-3) over wat filosofen en wetenschappers over God en het geloof hebben opgemerkt: Pascal, Darwin, Einstein. De derde keer (31-3) over sporen van God in de literatuur, proza en poëzie.

De spreker is dr. Johan Goud, tot april 2015 hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur en kunst’ aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag.

Recente publicaties zijn o.a.: Onbevangen. De wijsheid van de liefde (2015), en zijn afscheidscollege over lezen als liefhebben in het door hem geredigeerde:
Door woorden gekust. Talen van de liefde (2016).

Agenda