Filosofisch Lezingen

Filosofisch Lezingen
Datum 26 februari 2018
Tijd 20:00 uur

DE KORTSTE WEG NAAR JEZELF

Dr. Johan Goud

Efficiency en succes worden in onze samenleving hoog gewaardeerd. Maar de dingen die we als het belangrijkst in ons leven ervaren, hebben daarmee weinig te maken. Ze spelen zich af in wat iemand ‘droomtijd’ noemde en bewandelen allerlei omwegen. ‘De kortste weg naar jezelf is een omweg over de hele wereld’ (Graf Keyserling). Onder andere geldt dat voor het kijken naar kunst, het lezen van literatuur, het filosofisch denken en eigenlijk ook voor religieuze belevingen. Het zijn omwegen die we als essentieel voor onszelf ervaren. pagespeed.lazyLoadImages.overrideAttributeFunctions();

Kunnen we daarover iets meer te weten komen? Dat is de vraag die het uitgangspunt vormt van de drie lezingen. Die vraag zal worden toegespitst op wat deze omwegen ‘doen’ met onze beleving van tijd. Ze maken ons los van onze wortels, ze brengen ons in aanraking met wat vreemd en verrassend is. Dat moet gevolgen hebben voor hoe we ons verhouden tot verleden, heden en toekomst. Het denken van Levinas zal een belangrijke inspiratiebron blijken te zijn – maar veel andere denkers en dichters komen ter sprake. Wie van tevoren al iets wil lezen, kan het artikel van Johan Goud lezen in de bundel Door woorden gekust: Talen van de liefde, Klement 2016.

Iedereen die zich voor deze vragen interesseert is hartelijk welkom!

26 februari het heden-pluralisering

De spreker is dr. Johan Goud, tot april 2015 hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur en kunst’ aan de Universiteit Utrecht en remonstrants predikant in Den Haag.

Recente publicaties zijn o.a.: Onbevangen. De wijsheid van de liefde (2015), en zijn afscheidscollege over lezen als liefhebben in het door hem geredigeerde Door woorden gekust. Talen van de liefde (2016).

 

 

Agenda