Bijeenkomst over de 5 V’s: Verantwoordelijkheid

Bijeenkomst over de 5 V’s: Verantwoordelijkheid
Datum 14 mei 2019
Tijd 20:00 uur

De vijf artikelen van de remonstranten anno 2019

Ter gelegenheid van ons vierhonderdjarig bestaan jarig hebben remonstranten vele festiviteiten gepland. Maar wij wilden ook iets bieden dat ons bepaalt bij waar wij nou anno 2019 voor staan. Het begon 400 jaar geleden met de vijf artikelen van de remonstranten. Hoe zouden die vandaag de dag luiden? Een aantal theologen voelde zich uitgedaagd vijf hernieuwde artikelen op te stellen. In de geest van Arminius is het een pamflet geworden, een manifest dat kritische vragen stelt en uitnodigt tot debat.

Kernwaarden

De vijf V’s zijn vrijheid, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid, vrede en vriendschap. Hun onderlinge samenhang moge duidelijk zijn. Remonstranten staan, in het licht van hun ontstaansgeschiedenis, pal voor vrijheid. Dat gunnen ze ieder ander. Daarom zijn ze verdraagzaam. Ze nemen hun vrijheid serieus. Daarom voelen ze zich verantwoordelijk voor het welzijn van mensen en van Gods schepping. Ze zijn vier eeuwen bij elkaar gebleven in gemeenten die elkaar onderling bemoedigen en sterken in onderlinge vriendschap. Ze willen die vriendschap graag uitdragen naar anderen toe. De kern van hun bestaan is na 400 jaar nog altijd een diep vertrouwen in datgene dat ons draagt en overstijgt. Daarom houden wij niet op te zoeken naar innerlijke vrede en nodigen wij een ieder die daarnaar verlangt van harte uit om met ons mee te zoeken.

Op 8 mei wordt het eerste exemplaar van de vijf artikelen anno 2019 aangeboden aan René de Reuver (scriba van de PKN) tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Catharijneconvent.

Toelichting bij de ‘v’ van verantwoordelijkheid:  Wie is in onze samenleving waarvoor verantwoordelijk? Als iedereen verantwoordelijk wordt gehouden, dan voelt in de praktijk niemand zich aangesproken. Zeker in godsdienst en levensbeschouwing wordt benadrukt dat wij leven
in verantwoordelijkheid. Maar,  drukt die verantwoordelijkheid niet ook
wel eens te zwaar op onze schouders? We mogen nooit eens wegkijken en
worden aangesproken op onze politieke, morele, diaconale, ecologische,
persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid. Toch kunnen religies en levensbeschouwingen een belangrijke rol spelen met hun inspirerende en zinstichtende verhalen die mensen met elkaar willen verbinden.

m.m.v. Koen Holtzapffel en Kees Vuyk

 

 

Agenda