De Mystieke mens

De Mystieke mens
Datum 20 oktober 2016
Tijd 20:00 uur
Entree
€ 5.00

Augustinus, een hangjongere die mysticus werd, met John Batist

Augustinus van Hippo is in 354 geboren in Thagaste, (Noord Afrika). Zijn vader was niet christelijk, zijn moeder Monica wel. Hij kreeg een goede scholing, maar was lastig en baldadig. Als student leidde hij een soms vrijgevochten leven. We zouden hem nu een ‘hangjongere’ noemen. Hij kreeg een vriendin, met wie hij dertien jaar zou samenleven en een zoon kreeg.

Contact met de beroemde bisschop Ambrosius in Milaan bracht een omslag bij hem teweeg. Het moment van zijn definitieve bekering kwam toen hij kinderen hoorde zingen: ‘Tolle, lege’ (Neem en lees). Hij zag dit als een teken van God, opende de Bijbel en las: ‘Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van zwelgpartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en vertroetel uw lichaam niet tot begeerlijkheid.’ (Romeinen 13:13-14). Toen stond zijn besluit vast: hij zou nu echt als christen gaan leven en zich laten dopen. Hij beschreef dit alles later zeer openhartig in zijn beroemde boek ‘Belijdenissen’. Hij keerde naar Thagaste terug, waar hij uiteindelijk tot bisschop gekozen werd. Hij ontpopte zich als een zeer begaafde pastor die uitstekend kon preken. Veel tijd besteedde hij ook aan het bemiddelen bij conflicten. We horen over zijn leven en bespreken enkele teksten van zijn hand.

John Batist nam eind juni 2011 als pastoraal werker afscheid van de Antonius Abtparochie in Scheveningen. De tuinderszoon uit Naaldwijk bekwaamde zich na zijn schooltijd eerst als bloemsierkunstenaar. Na de sociale academie werkte hij bij de kinderbescherming. Als pastoraal werker werkte hij in Roosendaal, Rijswijk en Scheveningen waar hij vele inleidingen over mystiek heeft verzorgd.

 

 

 

Agenda