Bijbel cursus (6)

Bijbel cursus (6)
Datum 12 februari 2019
Tijd 14:30 uur

De Katholieke (algemene) brieven

We lezen de Eerste en Tweede brief van Petrus (en evtl. de Brief van Judas)

Met de Katholieke brieven of Algemene (zend)brieven worden zeven geschriften uit het Nieuwe Testament aangeduid, die de vorm van een brief hebben, maar geen omschreven geadresseerde.

‘Katholiek’ is in deze geen aanduiding voor een bepaalde stroming in het christendom, maar betekent ‘algemeen’ (van het Griekse kata ho- los, ‘op het geheel’). De brieven heten zo omdat ze een meer algemene strekking hebben en oorspronkelijk niet voor een bepaalde gemeen- te of bepaalde persoon waren bestemd, maar voor een meer algemeen publiek. Ze zijn gericht aan de vroege christengemeenschappen in zijn algemeenheid.

De katholieke brieven bevatten veel algemene bepalingen over het gemeenschapsleven en voorschriften aangaande goed gedrag.

Anders dan de Brieven van Paulus worden zij aangeduid met de naam van hun auteurs.

Deelname gratis

o.l.v. ds Reinhold Philipp

Agenda