Adventsmiddag

Adventsmiddag
Datum 17 december 2021
Tijd 14:00 uur

Op vrijdagmiddag 17 december bent u van harte welkom bij de Adventsviering, voorbereid door de Diaconale Commissie. Let op: de aanvangstijd is gewijzigd en we sluiten dit jaar niet af met een gezamenlijke maaltijd.

De kerk zal vanaf 13:30 uur open zijn. U wordt verzocht in de kerkzaal plaats te nemen.* De bijeenkomst in de feestelijk versierde kerkzaal zal aanvangen om 14:00 uur en zal circa 16:00 uur eindigen. Aan de deelnemers van de bijeenkomst zal koffie en thee en iets lekkers worden aangeboden. Later die middag zal een drankje plus een hapje worden geserveerd. We luisteren naar muziek, een korte overdenking en een kerstverhaal. En er is samenzang. Na afloop zal worden gecollecteerd voor Creating hope in society in Uganda.

De Diaconale Commissie hoopt, dat veel leden/vrienden van de gemeente zich voor deze middag zullen opgeven. Aanmelding is mogelijk via de lijst in de hal van de kerk of via de administratie (e-mail/telefoon) t/m 12 december. Het maximaal aantal deelnemers is 50.  

*Vanwege de huidige bijzondere omstandigheden en de maatregelen van de overheid verzoekt de Diaconale Commissie de aanwezigen zich tijdens de bijeenkomst zo weinig mogelijk te verplaatsen. Als men zich verplaatst, dient men een mondkapje te dragen.

De Diaconale Commissie

Bijdrage € 5,-

Agenda