Poëzie cursus 3 Is afgelast

Poëzie cursus 3 Is afgelast
Datum 17 oktober 2020
Tijd 10:30 uur

Samen Poëzie lezen

met Ingrid de Bonth


Reikt de invloed

van een gedicht zo ver

dat iemand ergens te

laat komt, omdat hij het

net heeft gelezen?

(K. Schippers)

Ingrid de Bonth zal opnieuw een cursus ‘samen poëzielezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen.

De gedichten die we lezen, zullen zoveel mogelijk verbonden zijn met ons jaarthema ‘Over muren heen’.

De bijeenkomsten vinden plaats op drie zaterdagochtenden in oktober. De bijeenkomsten kunnen als reeks, maar ook als losse ochtenden worden bijgewoond.

Dr. Mr. Ingrid de Bonth-Week-hout is neerlandica, historica en jurist met een grote voorliefde voor poëzie.
Zij studeerde af op de hekeldichten van Vondel en promoveerde op boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw.
In het dagelijks leven is zij werkzaam als vicevoorzitter van het College van Bestuur van Lucas Onderwijs, een onderwijsbestuur voor primair en voortgezet onderwijs.

Deelname voor leden/vrienden vrijwillige bijdrage, overige belangstellenden € 5, – per keer

In verband met de corona maatregelen is opgave gewenst via 070-3250779 of remondenhaag@hetnet.nl

Agenda