Zomerlezingen

Afgebeeld schilderij: Edward Munch, Studie voor de zon (1910-1913) Zomerlezingen
Datum 24 juli
Tijd 14:00 uur

Het Schone en het Ware o.l.v. dr. Johan Goud

Vier lezingen in de laatste week van juli over wat je raakt in kunst en literatuur.

‘Mooi, maar dat is het woord niet’, schreef Rutger Kopland over poëzie. Vaak genoeg draait het in de kunst eerder om de onthulling van waarheid, die pijn kan doen. Veel kunstenaars en schrijvers zijn uit op ontregeling, op het anders leren kijken en lezen. Misschien past dat wel bij een tijd waarin ‘schoonheid haar gezicht heeft verbrand’, zoals Lucebert eens schreef. Met deze gedachten in het achterhoofd gaan we ons gedurende vier middagen bezighouden met literatuur en kunst van onze tijd.

Dr. Johan Goud was tot april 2015 hoogleraar ‘religie en zingeving in literatuur en kunst’ aan de Universiteit Utrecht, en remonstrants predikant in Den Haag.

Recente publicaties zijn o.a.: Leven dat leven wil. Over dieren en mensen (2020), en Een brief die niet meer dicht kan. Gesprek met mijn ongelovige alter ego (2023).

Vier middagen in juli

14.00 – 16.00 uur

Woensdag 24 juli:    Kunst en spiritualiteit
Vrijdag 26 juli:          Apocalyps
Maandag 29 juli:      Vergankelijkheid
Woensdag 31 juli:    Licht

Toegang voor leden, vrienden en overige
belangstellenden: € 5,- / keer

Opgave gewenst, tel 070 3250779,
of remondenhaag@hetnet.nl 

Marc Chagall, De witte kruisiging, 1938

Agenda