Zomercursus

Zomercursus
Datum 22 juli 2020
Tijd 14:00 uur

Vreemd in de wereld door Dr. Johan Goud

22, 24, 27, 29 juli 2020, 14.00- 16.00 uur

‘Fremd bin ich eingezogen, fremd zieh’ ich wieder aus’ (beginregels van ‘Die Winterreise’ van Schubert). Het is een oude typering van de mens: dat hij/zij vreemd in de wereld komt en er vreemd ook weer uit vertrekt. Een gebaand pad lijkt niet voor hem weggelegd. Hij moet zich telkens nieuw uitvinden, in de diverse relaties waarin hij zijn leven leidt. Het bijbelse thema ‘ballingschap’ heeft zo beschouwd een betekenis die ver uitreikt boven de historische gebeurtenissen waar het in eerste instantie naar verwijst. In deze drie bijeenkomsten komen de drie essentiële relaties aan de orde, waarin mensen hun vreemdheid ervaren en proberen te overwinnen. Daarbij komen iedere keer inzichten van filosofische en literaire oorsprong ter sprake.

In de eerste bijeenkomst (22 juli) gaat het over het Nomade en ontworteld zijn als een thema in de filosofie, de literatuur en de bijbel. In de tweede bijeenkomst (24 juli) over Mens en Dier, met bijzondere aandacht voor wat schrijvers (Ted Hughes, Thomas Mann, Eric-Emmanuel Schmitt) over de wijsheid van kraaien en honden hebben opgemerkt. In de derde bijeenkomst (27 juli) staat het thema Mens en Mens centraal, de relatie waarin we vaak de grootste vreemdheid en vijandschap ondervinden. Gedichten van Gerrit Achterberg krijgen aparte aandacht. Tenslotte, op 29 juli, staat de relatie Mens en God in het middelpunt, met onder meer een zorgvuldige lezing van het gedicht ‘Poetry and Religion’ van de dit jaar overleden, Australische dichter Les Murray.

Middagen: 14.00 – 16.00 uur

Woensdag 22 juli: Nomade en ontworteld zijn.

Vrijdag 24 juli: Mens en dier.

Maandag 27 juli: Mens en Mens.

Woensdag 29 juli: Mens en God

Iedereen is hartelijk welkom!

Vanwege corona-maatregelen kan maar een beperkt aantal deelnemers (30) worden toegelaten.
Wilt u zich daarom aanmelden bij het bureau: 070-3250779 of via email: remondenhaag@hetnet.nl

Kosten: leden en vrienden  € 5,– per keer, belangstellenden € 10.00.

 

[afbeelding van Picasso, een in de wereld verdwaalde duif, geschilderd in Parijs, december 1942]

Agenda