Zomercursus 1

Zomercursus 1
Datum 24 juli 2019
Tijd 14:00 - 16:00 uur

DENKEN over onszelf en de anderen

door Johan Goud

Een zomercursus in de laatste week van juli (4 bijeenkomsten) over onszelf en de anderen. Wat moeten we weten, wat mogen we hopen, wat kunnen we doen? Denken en praten over het thema mensen en dieren; de vraag of we recht hebben op onverschilligheid; de kloof tussen elite en de rest; autonomie en voltooid leven. We denken en praten erover naar aanleiding van een aantal recente boeken van Nederlandse denkers. De inleider is Johan Goud.

  • Mensen en dieren. 24 juli. Over boeken van de denker des vaderlands René ten Bos, Dwalen in het antropoceen en Extinctie: het verdwijnen van soorten, de rol die mensen spelen en wat we kunnen doen.
  • Hebben we recht op onverschilligheid? 26 juli. De Belgische filosoof Ignaas Devisch schreef Het empathisch teveel. Op naar een werkbare onverschilligheid, een boek dat vaststelt hoe groot de eisen zijn die van alle kanten aan ons empathisch vermogen worden gesteld. Zijn die eisen wel haalbaar?
  • De kloof tussen de elite en de rest. 29 juli. De filosoof Kees Vuyk schreef Over oude en nieuwe ongelijkheid, bekroond als het beste filosofische boek van 2018. Het gaat over de ondergang van het ideaal van de gelijkheid. De belofte van gelijke kansen gaat daaraan ten onrechte voorbij.
  • Autonomie en het voltooide leven. 31 juli. Rond de vrije wil, of die er is en wat we ermee moeten, spelen veel ethische discussies. We gaan in op boeken van Beate Rössler en Paul van Tongeren over autonomie en het voltooide leven.

Data en tijd: woensdag 24 en vrijdag 26 juli, maandag 29 juli en woensdag 31 juli, telkens van 14 tot 16 uur, in de tuinzaal van de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag. Er zijn fotokopieën van de te bespreken teksten beschikbaar.  Iedereen is hartelijk welkom!  Kosten: een vrijwillige bijdrage (suggestie: € 5,– per keer). Opgave: bij het bureau van de Remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955, Den Haag, tel. 070 3250779 (remondenhaag@hetnet.nl).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[afbeelding: ‘ons hoofd is rond opdat het denken van richting kan veranderen’]

Agenda