Winterlezingen

Winterlezingen
Datum 21 november 2023
Tijd 14:00 uur

Foto: Paul Klee, Zeilschepen, 1927: ‘de apostel ‘ Paulus Klee / tekent de schepen op de zee / boven hun eigen zwaarte uit’ (J.W.Schulte Nordholt)

Troost o.l.v. Johan Goud

Vier lezingen van Johan Goud over het jaarthema Troost.

Zijn dit jaar verschenen boek Een brief die niet meer dicht kan (te bestellen via info@remonstranten.org) speelt er een grote rol in.

Citaat uit het boek: ‘Als we elkaar proberen te troosten gaan we op zoek naar een begin van zekerheid. Niet een zekerheid, die door een min of meer sluitend betoog verantwoord kan worden, maar een innerlijk overtuigd zijn, dat durft te hopen. Te hopen op een rust die onrustbarende feiten niet ontkent, maar evengoed rust is – zoals schoonheid ons het gevoel kan geven dat we in de wereld passen.’

Vier dinsdagmiddagen in november

14.00 – 16.00 uur

7 november:       Troost en hoop
14 november:     Zekerheid en uitdaging (hoop en liefde)
21 november:     Raadsels en het raadselwoord God
28 november:     Vergeven en vrij zijn

Toegang voor leden, vrienden en overige
belangstellenden:  € 5,- / keer

Opgave gewenst, tel 070 3250779, of remondenhaag@hetnet.nl

Dr. Johan Goud

Agenda