Wijkbijeenkomst Leidschendam – Voorburg

Wijkbijeenkomst Leidschendam – Voorburg
Datum 25 april
Tijd 14:30 uur

Wijkbijeenkomst 

De wijkcommissie Voorburg-Leidschendam van de Remonstranten nodigt u uit voor een wijkbijeenkomst op maandag 25 april 2022 van 14.30 tot 16.30 uur in de Hoeksteen, Rozenboomlaan 119 te Voorburg.

Thema: Oud en Wijs, over wijsheid voorbij de wandtegelwijsheden

We zeggen het wel eens: nu ik ouder én wijzer geworden ben… Maar is er wel zo’n noodzakelijk verband tussen ouderdom en wijsheid? In zijn boek ‘Eindelijk volwassen, de wijsheid van de tweede levenshelft’ (Ten Have, 2021) mijmert ethicus Frits De Lange daarover. Maar zoals de bijbelse Prediker al wist: er is geen oorzakelijk verband. Je kunt zowel jong en wijs zijn als oud en dwaas (Prediker 4: 13). We herkennen dat vermoedelijk  ook uit eigen ervaring. Maar toch, zo stelt De Lange, is een wijs mens doorgaans wat ouder.

In deze wijkbijeenkomst gaan we over dit thema met elkaar in gesprek. We willen samen proberen voorbij de wandtegelwijsheden te komen.  We doen dit na een inleiding van Ds Antje van der Hoek over het boek van De Lange. Ook bespreken we enkele teksten uit de bijbelse wijsheidsliteratuur.

De bijeenkomst vindt plaats in de kerkzaal van de Hoeksteen. We kunnen daar in een ruime kring zitten. Opgave graag per e-mail anneliesvankampen@planet.nl of telefonisch via 070-3866392 vóór 22 april. Als u Corona gerelateerde klachten heeft, blijft u natuurlijk thuis.

Iedereen is van harte welkom!

Namens de wijkcommissie,

Ds. Antje van der Hoek

Agenda