Wij geloven

Wij geloven
Datum 5 juni 2016
Tijd 10:30 uur

Kerkdienst over de belijdenis: Een splijtzwam of een teken van verbondenheid?

In 2006 namen de Remonstranten een nieuwe belijdenis aan die begon met de woorden ‘wij beseffen en aanvaarden’.
In die belijdenis probeerden ze te verwoorden wat zij op dat moment geloofden. Twee jaar ervoor hadden 10 remonstrantse theologen in het boek Wij geloven – wat geloven wij? een voorzet in de vorm van ‘een proeve van belijden’ gegeven.

Het voorstel om tot een nieuwe belijdenis te komen werd zowel met ontzetting als met enthousiasme begroet. Er was verzet: Hoe kun je nu vastleggen wat je gelooft? Is het risico dat mensen gebonden worden aan een belijdenis niet te groot? Is niet de vrijheid waar we als remonstranten zo aan hechten in gevaar, als neergelegd wordt wat we samen geloven? Ook werden er vragen gezet bij de tekst zelf. Waren dit wel de juiste woorden of moest het toch anders?

Uiteindelijk is een aangepaste versie van de proeve in 2006 door de remonstranten aangenomen. We zijn nu tien jaar verder. Hoe kijken we nu aan tegen de belijdenis?

Is het een splijtzwam geworden, of is het een teken van verbondenheid?

Voorganger: ds F. Knoppers

Liturgie

Agenda