Debat over tegenstellingen

Debat over tegenstellingen
Datum 15 juni
Tijd 20:00 uur
Entree
€ 5,00

met Afke Groen en Antje van der Hoek

In maart 2021 publiceerden de remonstranten een bezinningsbrief met de titel: ‘Ik laat je niet alleen’ over polarisatie en ‘het vergeten wij’. De brief is geschreven vanuit bezorgdheid over de toenemende tegenstellingen in de samenleving. Tegenstellingen die maken dat mensen elkaar niet meer zien, niet meer horen. Remonstranten horen een Bijbelse boodschap om de ander niet in de steek te laten.

Vanuit een heel andere hoek zijn er ook zorgen over die tegenstellingen. Afke Groen, medewerker van de Hans van Mierlo-stichting, het wetenschappelijk instituut van D66, vraagt aandacht voor de steeds scherper wordende tegenstellingen tussen jong en oud, hoogopgeleid en laagopgeleid, arm en rijk.

Over de verschillende uitgangspunten en mogelijkheden gaan Antje van der Hoek en Afke Groen met elkaar in gesprek. Wouter Jan Spek is de gespreksleider.

Afke Groen (1991) is wetenschappelijk medewerker bij de Mr. Hans van Mierlo Stichting en hoofdredacteur van Idee. Eerder studeerde ze International Relations and International Organization en European Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen en de Universiteit Maastricht.

 

Antje van der Hoek (1961) is remonstrants predikant in Den Haag. Samen met collega Joost Röselaers nam zij het initiatief voor deze brief.

Toegang voor leden en vrienden: 5 euro, overige belangstellenden: 10 euro

Agenda