Taal die verbindt: Liefde in de poëzie

Taal die verbindt: Liefde in de poëzie
Datum 14 februari 2016
Tijd 10:30 uur

Op Valentijnsdag is er een kerkdienst met speciale aandacht voor de Liefde met een hoofdletter. Van het Hooglied tot de liederen van Liselore Gerritsen wordt de Liefde bezongen, zowel in haar fysieke als spirituele kracht.

Dichters laten door hun werk iets zien wat anders onzichtbaar blijft. Zij kunnen ons laten kennismaken met onverwachte kanten van het bestaan. In poëzie kan iets oplichten van de essentie van het bestaan. Hierin is kunst verwant aan religie.

De Liefde overstijgt ons, vervaagt grenzen en verbindt mensen met elkaar en met ‘dat wat ons overstijgt. (Remonstrantse Belijdenis 2006).

Met ds Marina Slootmans en Ingrid de Bonth

Agenda