Speciaal voor Nieuwkomers

Speciaal voor Nieuwkomers
Datum 9 mei 2016
Tijd 20:00 uur

Onderweg naar Pinksteren

Een snelcursus Remonstrants belijden

Een snelcursus Remonstrants belijden in drie avonden. Aan de hand van de in 2014 verschenen GOD-deeltjes worden verschillende geloofsthema’s belicht. Maar het gaat niet alleen om wat ooit over iets gezegd is.

Christa Anbeek heeft in haar inaugurele rede Aan de heidenen overgeleverd (2013) aangetoond dat achter elk geloofsthema levensvragen zitten. Op die manier ontstaat een wisselwerking tussen traditie en het eigen leven.

GOD-deeltjes Kerk en Toekomst

Geleid door ds Reinhold Philipp

Opgave bij het bureau Tel: 070-3250779 of via email: remondenhaag@hetnet.nl

Agenda