Samen op stap naar Beeldengalerie Het Depot in Wageningen

Samen op stap naar Beeldengalerie Het Depot in Wageningen
Datum 22 maart 2019

Excursies musea o.l.v. Jacques Zwaan

De expositie ‘Bomen als mensen’

De tentoonstelling ‘Bomen zijn als mensen’ is samengesteld met werken uit de collectie van Het Depot. U zult als u vaker bij Het Depot komt een aantal beelden herkennen. De tentoonstelling bevat nieuw werk van een kunstenaar die al wel in Het Depot vertegenwoordigd is (Andreas Hetfeld), als ook werken van Floris Brasser, nieuw in onze club van beeldhouwers, en met maar liefst 16 beelden vertegenwoordigd.

De grote lijn van de tentoonstelling ‘Bomen zijn als mensen’ is dat in de meeste houten beelden de boom nog te herkennen is: nerven, noesten en stronken zijn onderdeel van die beelden. Wanneer u de buitenbeelden bekijkt ziet u dat de bomen vrijwel nog helemaal boom zijn.

U ziet in de tentoonstelling bomen waar wat aan toegevoegd is, zoals de boom van Jeroen Meijs. U ziet bomen waaruit een tors gemaakt is en waarbij de originele belijning van de nerven als het ware een toegift geeft op de uitgehakte en gestileerde vorm, bijvoorbeeld de figuren van Jan Van Aldenhoven, Jan Pater en Giancarlo Tramontin. U ziet in de beelden van Andre Vranken en Lia van Vught gereconstrueerde bomen; stukken stam die op elkaar gezet niet alleen een tors, maar ook weer een boom worden. U ziet beelden om u heen waarbij de natuurlijke kleur van hout niet alleen het beeld maar ook onze blik verzacht. Maar u ziet ook bomen die zich, hard als ze zijn, alleen lieten bewerken als waren het brokken marmer – en dan heb ik het over de beelden van Matthieu Nab. U ziet de bomen van Andreas Hetfeld, bomen die nog geheel boom zijn maar waar vormen zijn uitgehakt. U ziet bomen waar gestaltes uit tevoorschijn komen. U ziet bomen waar gestaltes in verdwijnen, waar mythologische figuren als vanzelf zich openbaren en bomen waar helemaal niets aan gedaan is, bomen die, omdat ze nu eenmaal in de vorm gegroeid zijn die de verbeelding van de kunstenaar laat spreken, eigenlijk als beelden al af zijn.

De exacte gegevens, zoals vertrektijd en dergelijke, evenals de planning voor het 2de semester van het programma, voorjaar 2019, zult u aantreffen in ons maandblad Op de hoogte en onze digitale media.

Contact: Jacques Zwaan, email: J.Zwaan25@kpnplanet.nl 

Agenda