Poëzie cursus

Poëzie cursus
Datum 15 september 2018
Tijd 10:30 - 12:30 uur
Entree
€ 5.-

Poëzie lezen met Ingrid de Bonth

 Reikt de invloed

van een gedicht zo ver

dat iemand ergens te

laat komt, omdat hij het

net heeft gelezen?

(K. Schippers)

In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. De gedichten die we lezen, zullen zoveel mogelijk verbonden zijn met ons jaarthema ‘ver-anderen en vernieuwen’.

Dr. Ingrid de Bonth-Weekhout is jurist en neerlandica met een grote voorliefde voor poëzie. Zij studeerde af op de hekeldichten van Vondel en promoveerde op boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw.
In het dagelijks leven is zij werkzaam als vicevoorzitter van Lucas Onderwijs, een onderwijsbestuur voor primair en voortgezet onderwijs.

Kosten deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage.

Agenda