Poëzie cursus 3

Poëzie cursus 3
Datum 22 oktober 2022
Tijd 10:00 uur

Samen Poëzie lezen

O.l.v. Ingrid de Bonth

In oktober 2022 zal Ingrid de Bonth opnieuw een cursus ‘Samen Poëzie lezen’ verzorgen. In drie bijeenkomsten zullen we ons richten op het samen lezen en ervaren van poëtische teksten. We zullen daarbij aandacht besteden aan zaken als literair taalgebruik, beeldspraak, stijlfiguren, voordracht, metrum en ritme, rijm en rijmschema’s en de verschillende dichtvormen. De gedichten die we lezen, zullen mede in het licht staan van ons jaarthema.

Zaterdagochtenden

10.00 – 12.00 uur

22 oktober

Deelname voor leden/vrienden
vrijwillige bijdrage,
overige belangstellenden
€ 5, – per keer

Dr. mr. Ingrid de Bonth-Week-hout is neerlandica, historica en jurist meteen grote voorliefde voor poëzie. Zij studeerde af op de hekeldichten van Vondel en promoveerde op boekencensuur in de Noordelijke Nederlanden in de zeventiende eeuw. In het dagelijks leven is zij werkzaam als vicevoorzitter van de VO-raad, de landelijke vereniging van scholen in het voortgezet onderwijs.

Ingrid de Bonth

Eet je tranen , dichter
eet je tranen
en verslik je niet

Verstrik je niet
in smalle monologen
verstrik je niet

Teer in, bloei uit
en koester wat
je niet begrijpt

alles wat wil zijn
wil anders zijn
dus zoek de angel

groet je tranen
eet je pijn en schrijf
je neer

Menno Wigman,
in: verzamelde gedichten, 2019

Agenda