Opening expositie Penningen

Opening expositie Penningen
Datum 21 januari
Tijd 19:30 uur

Penningen vallen ook onder onze bibliotheek. Het verzamelen van penningen en munten was een passie van wijlen ons gemeentelid Hans van der Valk. Daarom zijn wij, toen Hans er nog was, samen met hem begonnen na te denken over een kleine expositie met de penningen die in ons bezit zijn vanwege het feestelijke jaar 2019. Hans was meteen zeer enthousiast en zegde zijn medewerking toe. Hij had eerder al in 2009 een expositie verzorgd.

Het is bijzonder fijn, dat nu de Numismatische Kring Den Haag, waarbij Hans lang betrokken is geweest, bij het opzetten van de expositie wil helpen.
Graag maken wij gebruik van hun deskundigheid.

De expositie wordt geopend in de vitrine in de hal, op dinsdag 21 januari om 19.30 uur precies. U wordt hartelijk uitgenodigd daarbij aanwezig te zijn.

 

Agenda