Najaarscursus met Foeke Knoppers 2

Najaarscursus met Foeke Knoppers 2
Datum 19 november 2019
Tijd 14:00 uur

PAULUS als filosoof

Sinds het eind van de vorige eeuw mag de apostel Paulus zich verheugen in de belangstelling van een aantal filosofen. Het mooie boek van Gert-Jan van der Heiden Het uitschot en de geest (Paulus onder de filosofen) is het eerste boek in het Nederlandse taalgebied over deze materie. In dit boek wordt op een heldere en kritische wijze uiteengezet waarom filosofen als Alain Badiou, Slavoj Zizek en Giorgio Agamben zich met de brieven van Paulus bezighouden.

Voor beslissende inzichten over thema’s als levenskunst, de ‘filosofie’ van de geschiedenis en de wijze waarop politiek beoefend zou moeten worden, zijn zij schatplichtig aan het denken van de apostel. Hun nauwkeurige en oorspronkelijke lezing van de brieven van Paulus werpt op de inhoud ervan vaak een verrassend nieuw licht. Er zijn – in wat zij te berde brengen – raakvlakken en overeenkomsten m.b.t. opvattingen van hedendaagse theologen als John Caputo en Richard Kearney.

De cursus begint met een korte inleiding over de verschillende wijzen waarop Paulus in het verleden gelezen werd.

De ouderen onder ons kennen ds Foeke Knoppers nog goed. In onze Haagse gemeente was hij predikant van 1987-1996.
Daarvoor stond hij in Alkmaar en Hoorn en na Den Haag achtereenvolgens in Apeldoorn en Deventer.
Zijn laatste gemeente was Naarden-Bussum. Daarnaast diende hij de remonstranten nog vele jaren als lid van de CoZa,
Curator van het Seminarium en als secundus in de landelijke Raad van Kerken.

Dinsdagen,

14.00 – 16.00 uur

12, 19 en 26 november

Deelname voor leden en vrienden: vrijwillige bijdrage,
voor overige belangstellenden: € 5, – / keer

Opgave gewenst via intekenlijst in hal vd kerk, via tel 070 3250779, of email remondenhaag@hetnet.nl

Agenda