Muziekcursus (6)

Muziekcursus (6)
Datum 9 februari 2019
Tijd 10:30 uur

Vooruitgang in de muziek,  Vroeger en nu

Muziekcursus o.l.v. Hans Jacobi

Voor de moderne tijd beleefde men de muziek anders dan nu. Het bestaan, zo dacht men, had een bepaalde harmonische orde. Die orde manifesteerde zich in zowel het universum (macrokosmos) als in de mens (microkosmos) als in de muziek. De moderne tijd heeft dit antieke wereldbeeld naar de prullenbak verwezen. De Harmonie der Sferen klinkt niet meer, de muziek is haar kosmische pretenties kwijt geraakt. De aarde en de zon zijn feitelijk niet meer dan stofjes in een snel uitdijend heelal. Is dit een vooruitgang? Hebben we iets wezenlijks verloren? Over deze vragen gaat het dit seizoen.

Zes bijeenkomsten met muzikale bijdragen van Hans Jacobi en op 9 februari ook van Jan-Willem van Ree en Frederiek van Heijst-Muller

Van Sweelinck tot Bach (o.a. Toccata en Fuga in d, BWV 565)

Sweelinck was een spilfiguur in de Europese muziek. Zijn kunst was van indirecte invloed op de Noord-Duitse orgelschool van Reincken, Buxtehude en de jonge Bach. In deze bijeenkomst wordt het gesproken woord omlijst met orgelspel en zang. Met bijdragen van Jan-Willem van Ree (spreker), Frederiek van Heijst – Muller (zang), Hans Jacobi (orgel).


Hans Jacobi 
studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. 
Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag.

Zaterdagochtenden, van 10.30-12.30 uur

Deelname voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage, overige belangstellenden € 5, – per keer

 

Agenda