Muziekcursus 6

Muziekcursus 6
Datum 13 april
Tijd 10:30 uur

Meesters van de troost

O.l.v. Hans Jacobi en Jan Willem van Ree gastspreker

13 April – Troost in berusting (Orff, Bartók, Mahler)

Wanneer troost geen soelaas meer biedt. Soms kunnen situaties zo heftig zijn dat troost onmogelijk lijkt. Carl Orff verklankte in zijn muziekdrama Oedipus der Tyrann hoe de protagonist zich tot zijn onontkoombare noodlot verhield. Bartóks Concert voor Orkest en Mahlers Tiende Symfonie aan de andere kant geven uiting aan persoonlijke ervaringen van verlies en lichamelijke aftakeling. Muziek waarin troost plaatsmaakt voor berusting en aanvaarding.

De docenten van Hans waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag.

Zes zaterdagen van 10.30 – 12.30 uur
Deelname
 voor leden/vrienden: vrijwillige bijdrage,
overige belangstellenden € 5, – per keer

Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium.

Agenda