Muziek van de Verbinding

Muziek van de Verbinding
Datum 30 april 2016
Tijd 10:30 - 12:30 uur

Een cursus over cantates van Bach  met Hans Jacobi

Bachs kerkelijke muziek verbond zijn lokale gemeenschap met de eeuwenoude christelijke traditie en de Bijbelse verhalen. Het was gebruiksmuziek van hoog niveau, maar niettemin gebruiksmuziek. Ondanks die tijdelijke en plaatselijke bestemming herkennen nog steeds velen – gelovig of niet – zich in de emotioneel complexe dialoog van Bachs cantate Selig ist der Mann, voor het eerst uitgevoerd in Leipzig op de Tweede Kerstdag van 1725.  Voor de bijeenkomsten van de cursus zijn steeds twee cantates gekozen. De keuze hangt samen met de kalender van het kerkelijke jaar. Er is zoveel mogelijk gezocht naar cantates met bekende en geliefde aria’s.

Hans Jacobi studeerde orgel en kerkmuziek aan het conservatorium. Zijn docenten waren o.a. Jan Jongepier en Bert Matter. Hij studeerde tevens muziekwetenschap in Utrecht. Sinds 1994 is hij organist van de Remonstrantse Gemeente in Den Haag.

Vandaag staat centraal: Bleib bei uns, denn es will Abend aber desselbigen Sabbats BWV. 42 (Beloken Pasen)

Graag opgeven via het bureau: 070-3250709

Agenda