Museumbezoek 1

Museumbezoek 1
Datum 24 september 2019

o.l.v. Jacques Zwaan

Kunst is religie… Een gewaagde stelling. Voetbal is ook religie… Dat is echter een ander chapiter.  Kunst kan het leven verdiepen. Zoals religie, godsdienst, geloof kan bepalen bij de kwetsbaarheid en de roerselen van het leven. Kunst in de ruimste zin kan gevoelig maken voor deze belangrijke dingen in het leven en nieuwsgierig maken naar de rituelen, die de geloofsbeleving begeleiden of mede inhoud geven. Daarom bieden wij graag bezoeken aan verschillende kunstinstellingen aan, zoals de vorige jaren ook is gebeurd.

Dinsdag 24 september: Rijksmuseum Amsterdam
Expositie: Tolerantie in turbulente tijden (rond Uytenbogaert & Remonstranten).

Op suggestie van dominee Antje heb ik voor de eerste excursie in het nieuwe seizoen, bovengenoemde tentoonstelling gekozen. Wij zouden weliswaar naar Bergen gaan, maar die mogelijkheid heb ik verschoven naar 22 oktober a.s.

Bij een jubileum hoort ook een terugblik. Op deze tentoonstelling wordt o.a. aandacht besteed aan Johannes Wtenbogaert (1557-1644) en het kerkelijke en politieke leven van de jonge Republiek. Wtenbogaert was raadsman van raadpensionaris Johan van Oldenbarnevelt. Aan het einde van de 16 de eeuw werd hij hofpredikant van stadhouder prins Maurits. Tijdens de wapenstilstand met Spanje (1609-1621) kwamen de stadhouder en de predikant echter tegenover elkaar te staan.

Wtenbogaert was één van de stichters van een kritische stroming binnen de Gereformeerde kerk in Nederland; deze modaliteit werd de latere Remonstrantse Broederschap. Wtenbogaert kwam in conflict met Maurits en de meer behoudende predikanten. Wtenbogaert viel in ongenade, werd veroordeeld, en vluchtte in 1618 naar Antwerpen. Na de dood van prins Maurits, in 1625, keerde hij terug naar Nederland en predikte in remonstrantse kerken. Op 87-jarige leeftijd overleed hij in Den Haag.

Centraal staan de portretten van Wtenbogaert door Rembrandt en (diens tijdgenoot) Backer geschilderd. Maar ook andere ‘remonstrantse’ werken uit de collectie van het museum worden tentoongesteld. De tentoonstelling is vrij toegankelijk.

Dinsdag 24 september 2019 gaan wij naar deze tentoonstelling. Wij vertrekken van station Den Haag Centraal te 09:33 uur.

Deze aankondiging doe ik zoals altijd geheel vrijblijvend. Hetgeen niet wegneemt, dat ik het leuk zouden vinden als u mee zou gaan.

Gaat u mee? Meldt u dan even aan, dan stuur ik u kort tevoren het gehele programma.

Met vriendelijke groet,

Jacques Zwaan

Agenda