Mini-Symposium ‘Wat is geloven?’

Mini-Symposium ‘Wat is geloven?’
Datum 9 november 2019
Tijd 10:30 - 15:00 uur

O.l.v. Johan Goud

Via de media waren niet lang geleden twee gesprekken met en over dominees te beluisteren. Het ene ging over Nico ter Linden. Het andere ging over een gevierd gereformeerd predikant in het Dordrecht van de jaren vijftig. Het verschil was opvallend. Bij de eerstgenoemde was er een tot het eind toe blijvend vertrouwen, bij de tweede leek uiteindelijk alles vervluchtigd te zijn. Maar er was overeenstemming in de afkeer van het woord ‘geloof’. Het is verbonden met definieerbare inhouden, met gelijkhebberigheid, met een wezenloos verschil maken tussen wie het heeft en wie het niet heeft. Bij voorkeur sprak men over ‘vertrouwen’, in het verhaal dat doorgaat. Of (in de lijn van Albert Schweitzer) over de praktisering van ‘de eerbied voor het leven’.

Wat is dat: geloof? Of is het niets van belang en moeten we het door iets anders vervangen?

Bijdragen van Heleen Zorgdrager, Antje van der Hoek, Taede Smedes en Johan Goud.

Heleen Zorgdrager, hoogleraar Theologie en gender PThU-Amsterdam;

Antje van der Hoek, remonstrants predikant in Den Haag;

Taede Smedes, godsdienstfilosoof, schrijver, journalist;

Johan Goud, emeritus remonstrants predikant en -hoogleraar

Programma:

10.00  ontvangst, koffie

10.30  opening

10.40  Heleen Zorgdrager

11.10  vragen, gesprek

11.30  Antje van der Hoek

12.00  vragen, gesprek

12.20  lunch

13.00  Taede Smedes

13.30  vragen, gesprek

13.50  Johan Goud

14.20  forumgesprek

15.00  afsluiting

Deelname voor leden en vrienden vrijwillige bijdrage, ( i.v.m de lunch suggestie bijdrage € 5.00),  voor overige belangstellenden € 10,00.

I.v.m. de lunch graag opgeven via bureau: 070-3250779 of via remondenhaag@hetnet.nl 

Het symposium vindt plaats in de remonstrantse kerk, Laan van Meerdervoort 955, (hoek Pioenweg) Den Haag

Agenda