Lezing met Gerrit Berveling

Lezing met Gerrit Berveling
Datum 1 oktober 2019

De Apostolische Vaders

Gerrit Berveling komt ons in zijn lezing over de ‘Apostolische Vaders’ vertellen over zijn ontdekking en de vertaling van een verzameling vroegchristelijke Griekse teksten.

Deze teksten – waarvan de oudste enige tijd parallel werd doorgegeven met ons Nieuwe Testament – heeft als bekendste auteur een zekere Clemens.
Hij was de leider van de Romeinse gemeente, die ingreep bij een ruzie in de Korinthische gemeente.
Kerkhistorisch was dit van belang: in ± 96 na Chr. stierf hij als martelaar; de San Clemente met het Mitraeum herinnert eraan.

Ignatius, de volgende auteur in de verzameling, stierf te Rome in ± 107 na Chr.

Dan volgt de brief van Polikarpos uit Smyrna. De daaropvolgende tekst ‘Aan Diognetos’, wat ‘Uit God geboren’ betekent,
is vermoedelijk een pseudoniem. Deze tekst is terecht bekend als een pareltje uit het vroege Christendom.
‘De Herder’ is het uitgebreidste werk van de verzameling, door de bekende auteur HERMAS geschreven.
De tekst is eigenlijk beter te begrijpen als een verzameling apocriefe openbaringen.

Ds Gerrit Berveling begon zijn loopbaan als docent klassieke talen, stond daarna 14 jaar als remonstrants predikant in enkele gemeenten en beëindigde zijn loopbaan weer als docent. Daarnaast is hij een vooraanstaande Nederlandse esperantist. Ook schreef hij in veel genres (poëzie, proza, essays) en vertaalde vele werken uit verschillende talen.

Agenda