Leeskring Latijn

Leeskring Latijn
Datum 20 oktober 2016
Tijd 20:00 uur

Vergilius: Aeneïs IV (Dido en Aeneas) 

Leeskring Latijn o.l.v. ds Gerrit Berveling

Dit jaar zullen we het beroemde verhaal van de liefde tussen Dido en Aeneas lezen, boek 4 van Vergilius’ Aeneis. Zoals bekend, is dit voor keizer Augustus geschreven als een soort nationale Latijnse tegenhanger tegen de epische traditie van de Grieken, de Ilias en de Odyssee van Homeros. Het werd reeds gauw het nationale epos van Rome. Ook Augustinus was in z’n jonge jaren zeer gecharmeerd van dit liefdesverhaal, evenals vele anderen in de loop der eeuwen.

Na het vertrek van ds Marina Slootmans is mij gevraagd deze kring voort te zetten. Ik hoop dat naast oude leden ook nieuwe leden zich aanmelden. Iedereen is welkom. Enige (sluimerende) kennis van het Latijn is nuttig, doch niet per se vereist. Enige hulp zal ik u bij het begin van het seizoen aanreiken. We hopen op prettige en leerzame avonden.

Gerrit Berveling begon zijn loopbaan als docent klassieke talen, stond daarna 14 jaar als remonstrants predikant in meerdere gemeentenen en beëindigde zijn loopbaan weer als docent. Daarnaast is hij een vooraanstaande Nederlandse esperantist. Hij is redacteur van de rubriek Spirita vivo (Geestelijk leven) in het tijdschrift Monato en redacteur van het literair tijdschrift Fonto. Ook schreef hij in veel genres (poëzie, proza, essays) en vertaalde vele werken uit verschillende talen. Voor zijn vertaling van Antologio Latina kreeg hij in 2003 de OSIEK-prijs.

Hij preekt nog zo nu en dan, ook tijdens internationale oecumenische Esperantobijeenkomsten.

Deelname voor remonstranten is gratis, voor derden per avond € 5, –

Opgave gewenst bij het bureau 070 325 07 79

 

Agenda