Leeskring Latijn

Leeskring Latijn
Datum 15 september 2017
Tijd 14:00 uur

De opzet van deze kring is om samen Latijnse teksten te lezen

Enige (sluimerende) kennis van het Latijn is nuttig doch niet per se vereist. Nieuwe deelnemers zijn welkom! Iedereen is vrij zich aan te sluiten bij onze kleine maar enthousiaste kring. Wie haar/zijn e-mailadres opgeeft, krijgt tevoren de teksten die we vertalen opgestuurd.

Het afgelopen jaar zijn we geëindigd met Augustinus’ Confessiones – Belijdenissen Op de eerste bijeenkomst maken we dit af met hoofdstuk 19 e.v. van Boek 1. Hierin vertelt Augustinus over zijn afkeer van leren, en met name van het Grieks.

Vanaf de tweede bijeenkomst – 15 oktober – zullen we ons verdiepen in Petronius. Dat is een tijdgenoot van Keizer Nero. Van zijn hand resten ons allerlei fragmenten van een groots opgezette schelmenroman, bekend als Satyricon. Reeds in de vroege Oudheid vond men het te complex; er werden samenvattingen van gemaakt, en het origineel verdween. In 1650 vond men het omvangrijkste fragment terug in een bibliotheek in Dalmatië, in 1669 verschenen voor het eerst alle resterende fragmenten in een gezamenlijke band bij Uitgeverij Blaeu in Amsterdam. De hoofdstukindeling van die uitgave wordt nog steeds gevolgd. In de 18e eeuw was Petronius een van de meest geliefde klassieke auteurs; de veel preutsere 19e eeuw verzweeg hem liever. Taalkundig is deze auteur ook opvallend: naast klassiek-Latijnse stukken kom je er ook ‘vulgairdere’ scènes tegen, vermoedelijk dichter bij het toen gesproken taalgebruik. Van Satyricon is een beroemde verfilming gemaakt door Fellini. Om een indruk te krijgen lezen we enkele verhalen.

O.l.v. ds Gerit Berveling

Gerrit Berveling begon zijn loopbaan als docent klassieke talen, stond daarna 14 jaar als remonstrants predikant in enkele gemeenten en beëindigde zijn loopbaan weer als docent. Daarnaast is hij een vooraanstaande Nederlandse esperantist. Hij is redacteur van de rubriek Spirita vivo (Geestelijk leven) in het tijdschrift Monato en redacteur van het literair tijdschrift Fonto. Ook schreef hij in veel genres (poëzie, proza, essays) en vertaalde vele werken uit verschillende talen. Voor zijn vertaling van Antologio Latina kreeg hij in 2003 de OSIEK-prijs. Hij preekt nog zo nu en dan, ook tijdens internationale oecumenische Esperantobijeenkomsten.

Deelname voor remonstranten vrij, voor deerden € 5,- per keer.

Agenda