Landelijke contactledendag 5 maart 2016

Datum 1 februari 2016
Tijd 10:15 - 16:00 uur
Locatie De Kapel, 's Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum
Entree
€ 15,00

Van harte bent u uitgenodigd voor de landelijke oefen- en ontmoetingsdag voor contact-(bezoek-/ schakel-/ diaconie-)leden op zaterdag 5 maart 2016 in de De Kapel van de Vrijzinnige Geloofs-gemeenschap te Hilversum.

Thema van de dag: Als alles even stil staat …

Het leven loopt niet altijd op rolletjes. Soms staat alles even stil. En niet alleen wanneer er iets vreselijks is gebeurd. Ook iets moois kan je leven op zijn kop zetten.

Tijdens deze contactledendag hopen we wat extra handvatten te krijgen om hiermee om te kunnen gaan.

Na de interactieve kennismaking, houdt Renske van Lierop, student-assistent aan de Universiteit voor Humanistiek, een inleiding over het thema van de dag. Aansluitend beginnen de workshops. De eerste serie voor de lunch, de tweede erna. De dag wordt afgesloten met een korte viering.

Onderwerpen Workshops:

  1. Ik mis je zo
  2. Als een ramp je treft
  3. Na de diagnose
  4. Klaar voor de start

Opgave voor de workshops gebeurt bij binnenkomst in de kerk.

Samenvatting

Datum en thema       : Zaterdag 5 maart 2016 – contactledendag over Als alles even stil staat….

Locatie                        : De Kapel, ’s Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum

Tijd                              : 10.15 uur tot 16.00 uur; binnenlopen vanaf 9.45 uur

Kosten                         : € 15,00 (incl. koffie, thee, lunch)

Opgave/inlichtingen : Landelijk Bureau info@remonstranten.nl  tel.:030-2316970

Opgave aub vóór       : 25 februari (óók leden van de Vrijz. geloofsgemeenschap Hilversum graag opgeven).

Namens de Landelijke Taakgroep Contactleden:

⁻          Evelijne Swinkels-Braaksma, voorz.

⁻          Arien Bontekoe

⁻          Floor Onnouw-den Ouden

⁻          Doa Slothouwer-Bonga

⁻          Marianne Smits

⁻          Martijn Zuiderduin

Agenda