Mijn kijk op God

Mijn kijk op God
Datum 22 september 2016
Tijd 20:00 uur
Entree
€ 5.00

Hoe we omgaan met de medemens, in religieuze term ‘de naaste’, hangt meestal samen met onze levensbeschouwing, met onze kijk op God.


Welke kijk op God heeft u en daarmee samenhangend op godsdienst, op mede-gelovi-gen? Deze vraag leggen we sinds een paar jaar voor aan bekende en minder bekende Nederlanders. Deze vraag lokt bij sprekers én luisteraars persoonlijke ontboezemingen uit.

Mensen met verschillende achtergronden, verbonden met verschillende tradities, gelovig en ongelovig, gingen de sprekers van dit jaar voor.

Voor remonstranten is een persoonlijke verantwoording van geloof vanzelfsprekend, voor anderen (vaak) niet.

Wie het aandurft om zijn of haar kijk op God en wat daarmee samenhangt te laten zien, zal merken dat dit boeiende gesprekken oplevert.

Met prof. dr. Laurens te Kate

Laurens ten Kate is filosoof en theoloog. Hij studeerde, promoveerde en doceerde aan de Katholieke Theologische Universiteit Utrecht, waar hij in 1994 zijn dissertatie verdedigde De lege plaats. Revoltes tegen het instrumentele leven in Batailles atheologie. Hij was eerder werkzaam aan de Theologische Universiteit Kampen, Thans is hij verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht, waar hij godsdienstfilosofie, religiestudies en theologie (m.n. de joods-christelijke tradities) en politieke ethiek doceert. Enkele maanden geleden is hij op voordracht van de Stichting Stimulering Vrijzinnig Gedachtegoed aan dezelfde universiteit benoemd tot bijzonder hoogleraar Vrijzinnige religiositeit en Humanisme.

In zijn inaugurale rede De vreemde vrijheid. Nieuwe betekenissen van vrijzinnigheid en humanisme in de 21ste eeuw stelde hij de vragen:

‘Volstaat de vrijheid die het einde van de ideologieën van toen ons heeft gebracht? Is er niet dringend behoefte aan een andere vrijheid?’

 

Agenda