Kerkdienst Witte Donderdag

Kerkdienst Witte Donderdag
Datum 14 april
Tijd 19:30 uur

Voorganger: ds. Reinhold Philipp 

Maaltijd van herinnering

Het delen van brood en wijn

Op enkele zondagen en vooral op Witte Donderdag wordt in de dienst ook brood en wijn gedeeld met elkaar. Dit ritueel is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn volgelingen op de avond vlak voor zijn kruisdood. Daarom wordt het vaak ook ‘avondmaal’ genoemd. Het breken en delen van brood en wijn herinnert aan Jezus’ lijden en sterven, maar symboliseert ook zijn opstanding. We gedenken zijn dood en we vieren het leven. Wij breken het brood met de droefheid om de gebrokenheid van onze wereld en we drinken de wijn in verbondenheid met allen, die dorsten naar gerechtigheid en vrede. Het met elkaar delen van brood en wijn is teken van een hoopvol uitzien naar de toekomst, naar Gods nieuwe wereld ‘waar brood en wijn en liefde is, genoeg voor allen.’

Iedereen die in de dienst aanwezig is, wordt uitgenodigd om aan dit ritueel deel te nemen.

 

De kerkdienst is live, of terug te kijken via Kerk TV.

Liturgie 

 

Agenda