Kerkdienst Vredesweek o.l.v. ds Reinhold Philipp

Kerkdienst Vredesweek o.l.v. ds Reinhold Philipp
Datum 20 september
Tijd 10:30 uur

Vredeszondag Vrede verbindt verschil

Voorganger: Reinhold Philipp 

De groeiende diversiteit in Nederland roept veel reacties op. Nieuwsgierigheid en vreugde, maar ook racisme en angst voor het onbekende.

De Vredesweek 2020 (van 19 t/m 27 september) gaat over het omgaan met verschillen: verschillen in cultuur, gebruiken, huidskleur en religie, verschillen in morele opvattingen en de spanningen die dit oproept met de vrijheid van meningsuiting en de fundamentele gelijkheid van mensen. Het samenleven in een grote diversiteit schuurt soms en kan pijn doen. Je moet er misschien iets voor inleveren. Het vraagt moed om op te komen voor de ander, die anders is. Ontmoeting speelt een cruciale rol, om vertrouwen te vinden en samenleven ondanks alle verschillen mogelijk te maken.

Vrede verbindt over grenzen heen.

Avondmaal. Het delen van brood en wijn

Op enkele zondagen wordt in de diensten ook brood en wijn gedeeld met elkaar. Dit ritueel is een herinnering aan de laatste maaltijd van Jezus met zijn volgelingen op de avond vlak voor zijn kruisdood. Daarom wordt het vaak ook ‘avondmaal’ genoemd. Het breken en delen van brood en wijn herinnert aan Jezus’ lijden en sterven, maar symboliseert ook zijn opstanding. We gedenken zijn dood en we vieren het leven. Wij breken het brood met de droefheid om de gebrokenheid van onze wereld en we drinken de wijn in verbondenheid met allen die dorsten naar gerechtigheid en vrede. Het met elkaar delen van brood en wijn is teken van een hoopvol uitzien naar de toekomst, naar Gods nieuwe wereld ‘waar brood en wijn en liefde is, is genoeg voor allen.’

Iedereen die in de dienst aanwezig is, wordt uitgenodigd om aan dit ritueel deel te nemen.

Opgave is verplicht (max 50 personen) via 070-325779 of via remondenhaag@hetnet.nl.

Liturgie

Bezoekersprotocol

Agenda