Kerkdienst Themadienst Broederschap

Kerkdienst Themadienst Broederschap
Datum 20 januari 2019
Tijd 10:30 uur

Broederschap

Dienst o.l.v. ds Reinhold Philipp met een lekenpreek van Bram Rutgers van der Loeff

Bijbeltekst: Genesis 25 (enkele verzen)

In Genesis wordt het verhaal van de broers Esau en Jakob verteld. Bram Rutgers van der Loeff reflecteert in zijn overdenking op de actualiteit en uitdaging van dit oude verhaal. Waar zitten wij in dat verhaal? Waar zit G’d daarin? Welke rol speelt broederschap in ons leven?

Bram Rutgers van der Loeff (1949) trad als econoom en energiedeskundige in dienst bij het Nederlands Christelijk Werkgeversverbond NCW.
Daar maakte hij kennis met het christelijk-sociale gedachtegoed, toegepast in de economische en politieke praktijk. Kernbegrippen – later ook in zijn eigen portefeuille – waren daarbij subsidiariteit, maatschappelijk verantwoord ondernemen, spiritualiteit en ondernemerschap. Tot zijn vroegpensioen – wegens slechtziendheid – in 2008 hield hij binnen (VNO-) NCW de kerstoverdenkingen en voor een groep pelgrimerende Rotterdamse ondernemers de ochtendoverdenkingen. De relatie tussen Bijbel en dagelijkse praktijk speelden daarin altijd een onmisbare rol.

 

Liturgie

Agenda